Elektronická počítadla: Nafta, benzín, LPG, AdBlue

Vyvíjíme a vyrábíme elektronická počítadla ADP pro výdejní stojany pohonných látek. Ačkoliv jsou postavená na moderní technologii, jsou po celém světě ceněná pro svou jednoduchost a široké možnosti použití. Nejnovější typovou řadu představují počítadla ADP/T, která rozšiřují funkční záběr předcházející řady ADP/M. Kromě výdeje a měření integrují elektronická počítadla ADP/T i řadu dalších, nadstandardních funkcí.

Elektronická počítadla: Diesel, benzín, LPG, AdBlue

0
Více než 30 000 prodaných počítadel
0
Elektronické počítadla dodáváme do 29 zemí světa
0
zkušenosti v oboru čerpací techniky

Jaké funkce mohou vykonávat elektronické čítače ADP/T?

Komunikace s řídícím systémem čerpací stanice

Počítadla jsou standardně vybavena komunikačním rozhraním RS485, na kterém komunikují naším proprietárním protokolem EasyCall, mají však implementovány i komunikační protokoly DART, NARA a Pumalan. Všechna počítadla řady ADP/T a starších řad ADP/E a ADP/M lze rozšířit na komunikaci dle standardu IFSF/LON.


Elektronická kalibrace měřičů

Tato funkce nahrazuje mechanickou kalibraci měřičů kalibrací elektronickou. Počítadla ADP v kalibračním režimu umožňují jednotlivým měřičům dodat zvolené množství paliva do krychloměru a zadat do počítadla naměřené korekční odchylky, není-li dodaný objem přesný. Počítadlo si zadané odchylky pamatuje ve své nonvolatilní (napěťově nezávislé) paměti. Při každé transakci (dodávce PHM) pak počítadlo průběžně přepočítává dodávaný objem podle odchylky zapamatované pro konkrétní měřič. Aktivace kalibrace měřičů včetně zadávání odchylek je chráněna přepínačem pod metrologickou pečetí.


Automatická kompenzace teploty (ATC)

Pro dodávku LPG, benzínu i nafty lze k počítadlům ADP připojit senzor pro měření teploty dodávaného paliva. Princip ATC (Automatic Temperature Compensation) spočívá v průběžném měření vydávaného média a přepočtu vydaného objemu na referenční teplotu (+15°C). Tím je zajištěno, že se při jakékoliv skutečné teplotě média měří a účtuje vydaný objem, jako by médium mělo základní referenční teplotu. Aktivace nahrávání kompenzačních tabulek ATC i vlastního nastavení ATC jsou chráněné přepínači pod metrologickou pečetí.


Elektronické řízení a kalibrace odsávání par

Počítadla umožňují elektronické řízení odsávání par a jeho kalibraci. Software počítadla spustí při startu dodávky PHM motor vývěvy a v průběhu tankování řídí (otevírá/zavírá) proporcionální ventil odsávání par v závislosti na aktuálně měřeném objemu dodávané pohonné hmoty.


Kontrola tepelné ochrany motorů čerpadel

Počítadla umožňují použití bloků motorů čerpadel s integrovaným stykačem a tepelnou ochranou motoru. V případě poruchy se přehřátý motor vypne a počítadlo hlásí chybu, kterou si jako prevenci podobných poruch pamatuje. Motor, na kterém došlo k výpadku tepelné ochrany, spustí počítadlo až po provedeném servisním zásahu.


Hmotnostní měření výdeje LPG a benzínu/nafty

Hmotnostní měření výdeje zpřesňuje evidenci příjmu a prodeje PHM na čerpací stanici. Hlavními výhodami tohoto produktu jsou vysoká spolehlivost hmotnostních měřičů, jednoduchá konstrukce výdejního stojanu a rozšířená diagnostická funkce stojanu. Hodnoty transakcí je možné zobrazovat v litrech nebo v kilogramech.