Elektronická počítadla pro čerpací stanice ADPMPD/T

Počítadlo ADPMPD/T je řešení pro multiproduktové výdejní stojany se dvěma výdejními místy, přičemž na obou výdejích je možno umístit až pět produktů (celkově tedy až 10 pistolí). Může pracovat samostatně, nebo být řízeno prostřednictvím komunikační linky z řídicího a pokladního systému čerpací stanice. Počítadlo komunikuje naším proprietárním protokolem EasyCall.

Hlavní přednosti elektronického počítadla ADPMPD/T

Díky možnosti programování celé řady funkčních parametrů (národní normy, rozdílné konstrukční parametry stojanu, nastavitelná poloha desetinných teček apod.), je počítadlo ADPMPD/T velmi flexibilní a vysoce výkonné. Bez potřeby dalších přídavných elektronických modulů řeší i následující funkce:

  • maximální měřitelný průtok
  • elektronická kalibrace měřičů
  • automatická kompenzace teploty média
  • integrované řízení odsávání benzínových par

Komunikační protokol EasyCall je implementován v řídicích a pokladních systémech desítek dodavatelů. Počítadlo navíc umí komunikovat také protokoly DART, PUMALAN a NARA. S využitím modulu PKON EC-IFSF lze stojan připojit k IFSF pokladním systémům.

Možnosti nastavování

Změnu jednotkové ceny, nastavení parametrů nebo elektronickou kalibraci provedete jednoduše pomocí infraklávesnice nebo komunikační linky. Nastavení parametrů lze zabezpečit PIN kódem, aby servis výdejních stojanů mohla provádět pouze autorizovaná servisní organizace. Počítadlo ADPMPD/T má implementovány interní elektronické totalizéry objemu, ceny a počtu transakcí, které lze zobrazit na displej, a to opět pomocí infraklávesnice či komunikační linky.

Regulace rychlosti výdeje

Varianta produktu ADPMPD/T-PWM umožňuje řízení výdeje prostřednictvím proporcionálních ventilů, u kterých lze regulovat rychlost výdeje.

Počítadlo ADPMPD/T je certifikováno podle OIML R117-1 a Welmec Guide 10.4.