Elektronická počítadla pro čerpací stanice ADP1/L

Počítadlo ADP1/L je primárně určeno pro řízení finančně dostupného výdejního stojanu. Zároveň však podporuje funkcionalitu odpovídající mezinárodnímu standardu. Samozřejmostí je elektronická kalibrace měřičů, teplotní kompenzace výdeje, elektronické totalizéry a komunikační linka. V základní verzi výdejního stojanu není nutné k ADP1/L instalovat žádné přídavné moduly.

Komunikační protokoly

 • Počítadlo ADP1/L řídí výdejní stojan s jedním výdejním místem (hadicí). Může pracovat samostatně, nebo být řízeno prostřednictvím komunikační linky z řídicího a pokladního systému čerpací stanice. 
 • Komunikační protokol EasyCall je implementován v řídicích a pokladních systémech desítek dodavatelů v Evropě včetně řídicích systémů DOMS či PetroVend.
 • Implementované jsou i komunikační protokoly DART, PUMALAN a NARA. S využitím modulu PKONV EC-IFSF lze výdejní stojan připojit i k IFSF pokladním systémům. 
 • Flexibilitu počítadla zajišťuje možnost programování celé řady funkčních parametrů.

Vybavení

 • Rozhraní pro připojení jednoduché klávesnice. Možnost předvolby výdeje zvoleného objemu, nebo výdeje za předvolenou celkovou částku. 
 • Možnost připojení i druhého externího displeje DISPLCD/N. 
 • V základní výbavě počítadla jsou elektronické totalizéry objemu, ceny i počtu transakcí a lze k němu nainstalovat také elektromechanický čítač objemu.
 • Podpora připojení dvou- nebo tříkanálových impulzérů. Prostřednictvím externího modulu PWM/L je možné ovládat dvoustupňové ON/OFF ventily pro LPG stojany.
 • Jednotlivé vstupy a výstupy se připojují pomocí rozpojovacích konektorů se šroubovacími svorkami, což umožňuje snadnou výměnu v případě poruchy.
 • Změnu jednotkových cen, nastavení parametrů či kalibraci lze jednoduše provést pomocí bezdrátové infraklávesnice nebo prostřednictvím komunikační linky. 
 • Elektronika počítadla ADP1/L je dodávána samostatně bez krytu a napájecího zdroje, což umožňuje výrazné snížení ceny počítadla.

Počítadlo ADP1/L je certifikováno dle OIML R117-1 a Welmec Guide 10.4.