Vážení

Zařízení BC-ELA.LMS snímá hodnoty zatížení z jednotlivých snímačů v kabině výtahu, předzpracuje je a pošle do řídicího systému přes výtahovou sběrnici protokolem BSH po lince RS485 k dalšímu zpracování. Tato komponenta řídicího systému výtahu se skládá z řídicí jednotky a dvou až osmi snímačů síly na tenzometrickém principu. V případě jakýchkoliv otázek se nám neváhejte ozvat.

Možné varianty

  • BC-ELA.LMS.2 – dva snímače
  • BC-ELA.LMS.4 – čtyři snímače
  • BC-ELA.LMS.6 – šest snímačů
  • BC-ELA.LMS.8 – osm snímačů

Parametry

  • maximální zatížení 4 tuny (při čtyřech snímačích)
  • napájení 12 V nebo 24 V ze sběrnice výtahu
  • odečítání hodnot ze snímačů po 200 msec
  • posílání dat do řídicího systému při změně větší než 5 kgAutomatická UV dezinfekce výtahu

Odborné informace o zařízení UV-Cab pro bezpečnou dezinfikaci výtahové kabiny od virů a bakterií s nastavitelným automatickým provozem.

Monitoring/Dohled/Bezpečnost/Přístup

Pro monitorování spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu a pro jeho analýzu na dálku používáme aplikaci přístupnou prostřednictvím internetu.

Vizualizace provozu výtahů a eskalátorů

Vzdálený monitoring a vizualizace výtahů a eskalátorů prostřednictvím systémů, které dodávají průběžné informace o provozu zařízení a jejich stavu.

Rekuperace

Ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz přispívá nová rekuperační jednotka REVYT, kterou lze nainstalovat na téměř každý druh výtahu.