Vizualizace provozu výtahů a eskalátorů

Pro vzdálený monitoring a vizualizaci výtahů a eskalátorů používáme systémy Lemon a Sokolík. Zákazník má díky nim přístup k průběžným informacím o provozu zařízení a jejich stavu.

Lemon

Lemon je nový monitorovací systém výtahů a eskalátorů v rozsáhlých objektech. Co všechno zajišťuje?

 • aktuální přehled o provozuschopnosti všech výtahů/eskalátorů
 • rezervaci výtahu pro urgentní případy
 • nižší náklady na technický dozor zařízení
 • rychlejší zásah technického personálu v případě poruchy
 • pravidelnou dezinfekci UV zářením


Sokolík

Univerzální systém vzdáleného monitorování Sokolík využívá GPRS datové spojení a primárně je určen pro základní monitoring výtahů a eskalátorů. Zařízení je možné instalovat dvěma způsoby:

 • přímo do rozvaděče (bez napájení 12 V DC a záložního napájení)
 • včetně samostatné skříně s monitorovacím zařízením, síťovým a záložním zdrojem napájení

Základní sestava Sokolík 4 bez rozvaděče (4 vstupy)

Pro jednoduché nenákladné monitorování těchto základních stavů daného zařízení:

 • porucha
 • servis
 • výpadek napájení
 • nouzová signalizace
 • v případě eskalátoru jízda nahoru, jízda dolů
 • porucha bezpečnostního obvodu, výpadek napětí

O vizualizaci se stará systém Lemon.

Základní sestava Sokolík 16 bez rozvaděče (16 vstupů)

Pro náročnější aplikace s monitoringem provozu daného zařízení:

 • porucha
 • servis
 • výpadek napájení
 • nouzová signalizace
 • stav dveří
 • poloha kabiny

Vizualizaci provádí monitorovací systém Lemon.


Připojení systému Sokolík k monitorovanému zařízení

Systém Sokolík je připojen pomocí 4 až 16 diskrétních opticky oddělených snímacích vstupů na 12–24 V, které jsou zapojeny k monitorované technologii. Při změně na libovolném vstupu zařízení odešle datovou zprávu na dohledový server k dalšímu zpracování, např. programovým vybavením Lemon.

Nastavení parametrů se provádí pomocí SMS zpráv, stejným způsobem lze získat informaci o stavu zařízení, síle signálu, napětí záložního zdroje atd.

Způsob dodání systému Sokolík 4/16

Zařízení dodáváme v plechové rozvodnici o rozměrech cca 300 x 400 mm s krytím IP 20 pro eskalátory. Na speciální požadavek vám dodáme i provedení v rozvodnici s krytím IP 64.

Máte jakýkoli dotaz o systému Sokolík či Lemon? Ozvěte se nám, rádi vám poskytneme bližší informace.

Kontaktujte nás

Monitoring výtahů

Pro monitorování spolehlivosti a bezpečnosti provozu výtahu a pro jeho analýzu na dálku používáme aplikaci přístupnou prostřednictvím internetu.

Ovládací prvky výtahu

Nástěnná kabinová tabla, celokabinové panely, přivolávače i polohová signalizace s důrazem na spolehlivost, design a dostatečnou variabilitu barevného provedení.

Automatická UV dezinfekce výtahu

Odborné informace o zařízení UV-Cab pro bezpečnou dezinfikaci výtahové kabiny od virů a bakterií s nastavitelným automatickým provozem.

Rekuperace

Ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz přispívá nová rekuperační jednotka REVYT, kterou lze nainstalovat na téměř každý druh výtahu.