Průběh realizace výtahu a výtahové šachty

Co vás čeká, když se rozhodnete pro modernizaci, nebo stavbu nového výtahu? Tento krátký přehled vás provede po jednotlivých bodech celou realizací.


Nenašli jste v základní nabídce řešení, které by stoprocentně splňovalo všechny vaše nároky? Rádi vašemu SVJ, bytovému družstvu či stavební firmě připravíme spolehlivé a chytré řešení na míru.

01

Podpis smlouvy o dílo

Dořešíme spolu termín dodávky výtahu, platební podmínky, upřesníme si provedení kabiny i doplňků včetně barevného řešení plus další parametry. Pokud všechno souhlasí, podepíšeme smlouvu.

02

Příprava dokumentace

Detailně zaměříme místo instalace a připravíme projektovou dokumentaci pro výrobu výtahu a následnou montáž. Tato fáze trvá obvykle 1–2 týdny.

03

Výroba výtahu

Připravíme výtahový stroj s ocelovým rámem, kompletní rozvaděč včetně ovládacích prvků a výtahovou kabinu. Součástí dodávky výtahu je i nová výtahová šachta? Pak zajistíme materiál na nosnou konstrukci i na její opláštění. Tato fáze trvá přibližně 4–6 týdnů.

04

Předání a převzetí staveniště

Přibližně týden před zahájením prací převezmeme staveniště. Svěříte nám klíče od domu a skladové místnosti, která bude po dobu stavby sloužit k uskladnění komponent výtahu i jako zázemí pro montážní techniky. V objektu vylepíme informační cedulky s telefonním číslem na stavbyvedoucího (zástupce zhotovitele).

05

Návoz materiálu

V první den montáže navozíme potřebný materiál a celý výtahový systém, které uskladníme v určené skladové místnosti. Nový stroj i rozvaděč vyvezeme do výtahové strojovny.

06

Demontáž původního výtahu

V případě rekonstrukce vašeho výtahu ještě během prvního dne zahájíme demontáž původního zařízení od kabiny po elektroinstalaci ve strojovně. Staré šachetní dveře se zatím ponechají jako zábrana proti pádu do výtahové šachty.

07

Stavba nové šachty, nebo opláštění stávající šachty

Pokud výtahová šachta není plnostěnná zděná, nebo panelová, řešíme nejdříve nevyhovující opláštění. Pletivo nebo drátosklo nahradíme certifikovaným materiálem.

08

Montáž nového výtahu

Stavbu výtahu zahajujeme obvykle instalací nového pohonu. Po odstranění starých šachetních dveří a jejich výměně za nové následuje instalace kabeláže, elektroniky a osvětlení ve výtahové šachtě. Poté usadíme novou kabinu a propojíme ji s elektronikou výtahu. Na závěr zapravíme spáry, vymalujeme a podlahu strojovny s prohlubní šachty opatříme protiprašným nátěrem.

09

Ukončení prací a provedení zkoušek

Jakmile dokončíme montáž výtahu, nezávislý revizní technik provede montážní zkoušku. Po jejím úspěšném provedení přichází na řadu zkouška druhá. Tu provede autorizovaná osoba, například ze SZÚ (Strojírenský zkušební ústav), která posoudí, zda výtah splňuje všechny platné normy. Pokud je vše v pořádku, výtah může být spuštěn do běžného provozu.

10

Předání hotového díla a dokumentace

Nyní je výtah připraven k předání investorovi. Vyplníme protokol o převzetí hotového díla a předáme veškerou dokumentaci k výtahu, tj. knihu výtahu, knihu odborných a provozních prohlídek, dokumentaci elektroinstalace, dokumentaci k výtahové šachtě, všechny certifikáty, návody na provoz a údržbu.

Nové výtahy

Dodáváme všechny typy osobních i nákladních výtahů, které svými chytrými technologiemi patří do čela nejnovějších trendů v bezpečnosti i efektivitě.

Rekonstrukce výtahů

Nabízíme zvětšení rozměrů výtahové kabiny, zvýšení nosnosti či rozšíření dveří, ale také odstranění bezpečnostních rizik a snížení energetické náročnosti pomocí kompletní, nebo částečné rekonstrukce.

Servis výtahů

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis všech provozovaných výtahů díky rozsáhlému servisnímu zázemí s centrálním dispečinkem a týmu zkušených servisních techniků.

Chytré řešení 

Nejen výtah, ale také elektronické zabezpečení přístupu do vašeho domu, ochrana kamerami a bezpečnostními čidly či sledování vašeho výtahu monitorovacím systémem.