Servis výtahů

Naše firma zajišťuje servis všech typů výtahů v rozsahu platných norem a předpisů.

24 hodin pohotovost – vyproštění

U námi servisovaných osobních výtahů provádíme navíc kontroly „ v mezidobí “ odborných prohlídek.


Při této kontrole zajišťujeme promazání, očištění výtahů a seřizování komponent potřebných pro bezporuchový provoz.


Pro zajištění vyšší kvality dozoru a servisní činnosti nabízí naše společnost rozšíření základního vybavení řízení výtahu o modul pro automatické monitorování provozních stavů výtahu, tzv. WEBMON. Ten umí sledovat stavy a funkčnost jednotlivých výtahů. Data o všech monitorovaných výtazích koncentruje, vyhodnocuje a odesílá v nastavitelných intervalech do servisního centra.


Ze servisního centra je pak možné data zpřístupnit prostřednictvím internetu všem, kdo jsou k tomu oprávněni( např. servisní společnosti, majiteli domu, vybraným nájemníkům a pod. )Sledování provozních stavů výtahů prostřednictvím internetové sítě pak dává možnost okamžité reakce


Na vzniklé nebo pravidelně se opakující poruchové stavy reaguje servisní technik a zajišťuje odstranění.