Osobní výtahy

Dodávky, montáže, servis výtahů a plošin, včetně výtahů do rodinných domků, provádění modernizací a podstatných změn na výtazích v  provozu, které je možno provádět i etapově.


Námi dodávané osobní výtahy slouží především k dopravě osob a jejich menších osobních předmětů, respektive zavazadel. Osobní výtahy mohou být součástí nebo příslušenstvím budov, nebo mohou sloužit k dopravě do podzemních staveb (například podzemní garáže, metro).Dodáváme a montujeme i tzv. mini výtahy do firemních sídel, rodinných domů, pensionů, ordinací a všude tam, kde vyvstane potřeba odstranit architektonické bariéry objektu a kde se objeví požadavky na rozšíření mobility a tím zvýšení kvality života.


Osobní výtahy dodáváme s převodovým nebo bezpřevodovým strojem, bezstrojovnové  (nepotřebují strojovnu nad výtahovou šachtou) nebo hydraulické, vhodné do prostor, kde je problémem umístění výtahu jiného typu. Osobní výtahy lze realizovat také jako bubnové výtahy.


Výtahy jsou standardně dodávány  včetně základního modulu  automatické monitorování výtahu a bezpečnosti panelového domu, tzv. WEBMON. WEBMON umí sledovat stavy a funkčnost jednotlivých výtahů. Data o všem monitorovaných výtazích koncentruje, vyhodnocuje a odesílá v nastavitelných intervalech do servisního centra. Ze servisního centra je možné data zpřístupnit prostřednictvím internetu všem, kdo jsou k tomu oprávněni (např. servisní společnosti, majitel domu, vybraným nájemníkům apod.).