Certifikáty

V souvislosti s přijatou politikou kvality se společnost AZ VÝTAHY ČR s. r. o. zavázala nabízet, zajišťovat a dodávat na trh výrobky a služby prvotřídní kvality. Zavedení a udržování systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 ve společnosti je zárukou, že všechny dodávané komponenty a výtahy uváděné na trh splňují veškeré požadavky bezpečnosti a kvality podle evropské i české legislativy, zejména:


Směrnice Evropského parlamentu a rady 95/16/ES

Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.

Technických norem řady EN 81