Výtahy Brno - Rekonstrukce dvou výtahů v bytovém domě, v městské části Bohunice, na ulici Neužilova

Výtahy

Umístění nových výtahů do původní výtahové šachty je běžnou praxí při modernizaci výtahových systémů, zejména v starších budovách, kde je potřeba zachovat existující strukturu a prostor. Tento přístup má několik výhod, ale vyžaduje také důkladné plánování a přípravu. Ne jinak tomu bylo také u jedné z našich posledních realizací na brněnské ulici Neužilova.Už před tím, než jsme vyhráli soukromé výběrové řízení bytového družstva, jsme věděli, že v tomto domě budeme řešit rozšíření dosahu výtahu až do nejvyššího podlaží budovy. Ač v budově fungovaly výtahy dva, ani jeden neobsluhoval nejvyšší třinácté podlaží a obyvatelé tohoto patra chodili mnoho let pěšky po schodech. Projekt tedy vyžadoval, aby poslední podlaží nově obsluhoval jeden ze dvou nových výtahů.Levý z výtahů funguje jako evakuační. Evakuační výtah je speciální typ výtahu určený k bezpečné evakuaci osob z budov, zejména v případě požáru nebo jiných mimořádných situací. Na rozdíl od tradičních výtahů, které se v případě požáru obvykle nesmí používat kvůli riziku zaseknutí, poškození nebo otravy kouřem, jsou evakuační výtahy navrženy tak, aby byly v těchto situacích bezpečně použitelné.Umístění evakuačních výtahů je zvláště relevantní v případě vysokých budov, kde tradiční evakuační cesty (např. schodiště) nemusí být v případě nouze dostatečně rychlé nebo bezpečné pro evakuaci velkého počtu osob.Původní strojovna byla společná pro oba výtahy. Jelikož je nově jeden z výtahů evakuační, muselo dojít k rozdělení a každý z nich má svoji strojovnu. Dveře výtahu i strojovny mají požární odolnost. Kabeláž a celé elektro je vyrobena ze speciálních nehořlavých materiálů. Na obou kabinách výtahu byl použit materiál polyrey, který nabízí širokou škálu moderních a zajímavých dekorů. Na přání zákazníka jsme kabiny a zbytek společných prostor vybavili také bezpečnostními kamerami. Na každé nástupiště jsme instalovali nová osvětlení. 
Zaujala vás naše realizace výtahů v Brně, Ostravě, Bratislavě a okolí? Přemýšlíte o vybudování nového nebo rekonstrukci původního výtahu i ve vašem domě? Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, neváhejte nás kontaktovat. Náš zkušený tým profesionálů v oboru si rád poradí i s vaším zadáním.

Zdroj fotografií: Beta Control