Nabízíme tyto typy výtahů …

Dovolte, abychom se představili

Společnost AZ VÝTAHY ČR s. r. o. byla založena v roce 2002 týmem zkušených odborníků z oblasti údržby a servisu výtahové techniky. Původní brněnské sídlo bylo v roce 2007 přemístěno do Ostravy, odkud společnost postupně rozšířila svou působnost na území celé ČR.
Společnost AZ VÝTAHY ČR s. r. o. je zaměřena na kompletní dodávky, montáže a servis výtahů všech typů, včetně zdvihacích plošin. Kromě rekonstrukcí a modernizací zastaralých výtahů provádíme rovněž výstavby výtahů do objektů, ve kterých výtah doposud nebyl.
Při zajišťování dodávek kvalitní, pokud možno bezúdržbové zdvihací techniky se obracíme na přední specializované české, evropské i světové výrobce, přičemž rozhodujícím kritériem je velmi dobrý poměr kvality ve vztahu k nabízené ceně.

Víte že …

0 minut
stravite ve výtahu za rok, bydlite-li v 6-tem patře
0 hodin
nám v roce 2015 trvalo opravit všechny poruchy našich výtahů
0 km
je nejdelší výtahové lano, které jsme zavěsili
analedit.com